Meer oor ons

Visie & Missie

Om n eensgesinde familie kerk te wees wat Goddelike waarhede leer, deur waar ons is Jesus aan n verlore werêld uit leef.

Ons Prioriteite

  • Betekenisvolle aanbidding
  • Teologies standvastig
  • Passievolle Evangelisasie
  • Doelgerigte Dissipelskap
  • Kerk ontwikkeling
  • Getransformeerde leierskap
  • Omgee met liefde

Ons missie as Nasareners: Gaan dan Heen en maak dissipels van al die nasies

Rom. 12:2 “Word verander deur die vernuwing van jou gemoed sodat jy kan beproef wat die welgevallige en volmaakte wil van God is.”

Ons waardes:

  • Dissipels van Jesus
  • Heiligheid
  • Doel gerigte prediking

Kerk van die Nasarener Statistieke