Omgee Groepe

Omgee groepe is belangrik en bestaan gewoonlik uit groepe wat nie groter as 12 mense gaan nie. Ons voorbeeld kom van Jesus met sy 12 dissipels. Die gevoel wat jy kry van omgee groepe is dat dit intiem is. Die mense wat saam jou in die omgee groepe is, word soos jou familie. Jy konnekteer op ‘n ander vlak as wat jy sou deur net dienste by te woon. Saam bestudeer jy die woord van God, saam groei jy in geloof, liefde en toegewydheid. Dit is ook baie lekker om uitreik projekte te skep en dan uit te reik na mense in die gemeenskap as groep.

Wil jy deel word van ‘n Omgee groep? Praat met Ds. Abel Erasmus.

Manne ontmoet in Klerksdorp Woensdae oggende 05h30

Woesdae oggende 10h00 by die Gemeente

Woesdae aande by Stilfontein en Klerksdorp Flamwood